ul. Narbutta 4 m 12 ,02-564, Warszawa, Polska
+48 536 555 608
kontakt@fdir.org.pl

Silna rodzina,
w silnej społeczności.

Zmienianie świata chcemy rozpocząć od pierwszego,
małego kroku. Już dzisiaj

Nasza działalność

Fundacja Dziecko i Rodzina jest organizacją społeczną działającą na rzecz rodzin w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych odebraniem dzieci lub których dzieci przebywają w rodzinach zastępczych i instytucjach opiekuńczych.
Głównym celem działań Fundacji jest zapewnianie dzieciom warunków do prawidłowego rozwoju, w tym szczególnie indywidualnych, pozytywnych i trwałych więzi dziecka z członkami rodziny lub z innymi ważnymi osobami.

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

SZKOLENIA

Szkolimy bezpośrednio i on-line specjalistów z ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziny zastępcze.

PROPAGOWANIE ZNACZENIA WIĘZI W ROZWOJU DZIECKA

Prowadzimy działania (w tym szkolenia i prezentacje) na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka, pracy z rodziną, reintegracji dzieci z rodzinami. Wierzymy, że zdolność do bezpiecznej więzi to podstawa wychowania szczęśliwego człowieka.

WPŁYW NA ROZWÓJ SYSTEMU WSPIERANIA RODZINY I DEINSTYTUCJANALIZACJĘ

Uczestniczymy w pracach na rzecz rozwiązań prawnych umożliwiających rozwój usług lokalnych wspierających rodziny i ograniczających pieczę instytucjonalną.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

Prowadzimy indywidualne konsultacje on-line w zakresie analizy przypadków, tworzenia i realizacji planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną oraz innych kwestii organizacyjnych i dokumentacyjnych.

DORADZTWO

Doradzamy instytucjom pomocy społecznej, w tym placówkom opiekuńczo-wychowawczym w procesie przekształceń organizacyjnym i metodycznym, tworzeniu procedur, Dokumentacji itd.

BEZPOŚREDNIA POMOC DLA RODZIN I DZIECI

Bezpośrednie działanie na rzecz dzieci i rodzin, w tym szczególnie na rzecz dzieci z różnych form pieczy zastępczej oraz na rzecz rodzin starających się o powrót dzieci z rodzin zastępczych i instytucji opiekuńczych, jak również dla usamodzielniających się wychowanków.

SZKOLENIA ON-LINE KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Rozpoczynamy serię certyfikowanych szkoleń dla kandydatów na asystentów rodziny zgodnie z decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Pierwsze szkolenia już w maju 2020.
Zostań w domu i zdobądź nowy zawód! 

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE

Przygotowujemy autorski program szkoleniowy zaadaptowany do szkoleń on-line, opierający się na najnowszych zdobyczach naukowych i metodycznych – dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Premiera w czerwcu 2020.Przygotowujemy autorski program szkoleniowy zaadaptowany do szkoleń on-line, opierający się na najnowszych zdobyczach naukowych i metodycznych – dla kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe. Premiera w czerwcu 2020.

WIĘCEJ INFORMACJI O NASZEJ DZIAŁALNOŚCI
PRZECZYTAJ WIĘCEJ…

Szkoła Asystentów Rodziny
On-line

Fundacja Dziecko i Rodzina rozpoczyna 12 maja 2020 pierwszy w Polsce kurs on-line przygotowujący do zawodu asystenta rodziny. Jest to kompleksowy, profesjonalny, praktyczny kurs, którego absolwenci otrzymają certyfikat uprawniający do zawodu na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 3/2017/Ar.Fundacja Dziecko i Rodzina rozpoczyna 12 maja 2020 pierwszy w Polsce kurs on-line przygotowujący do zawodu asystenta rodziny. Jest to kompleksowy, profesjonalny, praktyczny kurs, którego absolwenci otrzymają certyfikat uprawniający do zawodu na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr 3/2017/Ar.

ZOSTAŃ W DOMU I ZDOBĄDŹ ZAWÓD

Kurs obejmuje 200 godzin zajęć on-line oraz zadań domowych. Jest prowadzony przez doświadczonych specjalistów i trenerów współpracujących z Fundacją. Zawiera szereg modułów zgodnych z wytycznymi dot. szkoleń oraz opierających się najnowszej wiedzy.Kurs obejmuje 200 godzin zajęć on-line oraz zadań domowych. Jest prowadzony przez doświadczonych specjalistów i trenerów współpracujących z Fundacją. Zawiera szereg modułów zgodnych z wytycznymi dot. szkoleń oraz opierających się najnowszej wiedzy.

UCZESTNICZ AKTYWNIE

W trakcie kursu będziesz mieć możliwość aktywnego włączania się w zajęcia, jak również proponowane będą indywidualne konsultacje z prowadzącymi szkolenie. Będziesz również wykonywać praktyczne zadania, które przygotują Cię do zawodu.W trakcie kursu będziesz mieć możliwość aktywnego włączania się w zajęcia, jak również proponowane będą indywidualne konsultacje z prowadzącymi szkolenie. Będziesz również wykonywać praktyczne zadania, które przygotują Cię do zawodu.

NAUCZ SIĘ DLA SIEBIE I DLA PRACY

Wiele modułów szkolenia obejmuje wiedzę, która będzie przydatna nie tylko w trakcie pracy asystenta, ale również w życiu prywatnym, jak np. moduł dotyczący znaczenia więzi w rozwoju człowieka.Wiele modułów szkolenia obejmuje wiedzę, która będzie przydatna nie tylko w trakcie pracy asystenta, ale również w życiu prywatnym, jak np. moduł dotyczący znaczenia więzi w rozwoju człowieka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wejdz i zapisz się na szkolenie Online

WIĘCEJ O SZKOLENIU…
Nowa książka

Droga do marzeń

Nowa książka autorstwa Tomasza Polkowskiego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ…

Ostatnie wpisy na naszym blogu

Dzieci bez domu

Dzieci z młodzieżowych ośrodków socjoterapii, które zostały tam skierowane z placówek opiekuńczo-wychowawczych – nie mają domu. Ich dom rodzinny jest daleko i nawet jeśli tęsknią i mogą się spotykać, spotkania[…]

Read more

Relacja z kwarantanny

Poniższy tekst jest wypowiedzią wychowanki z domu dziecka: „Kolejny dzień w placówce, podobny do poprzednich. Wariuję już od tego siedzenia wciąż z tymi samymi osobami. Gdy chodziłam do szkoły, niektórych,[…]

Read more

Wirus jak wyrocznia

Wirus jest jak wyrocznia. Zapadła niespodziewanie, zmieniła plany, odwołała wiele już prawie spełnionych marzeń. Zabrała pracę, która była dla wielu pasją. Wirus to niewidzialne niebezpieczeństwo. Nie potrzebuje ciemności, aby wywołać[…]

Read more

Skontakuj się z nami