ul. Narbutta 4 m 12 ,02-564, Warszawa, Polska
+48 536 555 608
kontakt@fdir.org.pl

O nas

Fundacja Dziecko i Rodzina

Kim jesteśmy?

Jesteśmy grupą osób pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Wśród nas są doświadczeni teoretycy i praktycy, ale i osoby, które same korzystały z polskiego systemu pomocy rodzinie. Są wśród nas także osoby, które są „przyjaciółmi sprawy”. Nie wszyscy mają formalne funkcje we władzach Fundacji. W przeciwieństwie do stowarzyszeń, nie mamy „członków”, ale rozważamy stworzenie dla naszych przyjaciół Certyfikatu Przyjaciela Fundacji Dziecko i Rodzina.
Marzymy o rodzinach silnych we własne kompetencje i możliwości oraz zewnętrznych „specjalistach” potrafiących pomóc dostrzec i wykorzystać te zasoby. Wierzymy w zapewnianie rodzinom „wędki” – a nie ryby. Chcemy, żeby rodziny w kryzysie jak najszybciej odzyskiwały siły, a nie uzależniały się od pomocy społecznej. Postulujemy, aby to sprawców przemocy, a nie dzieci, separować od rodziny. Wierzymy, że więź emocjonalna jest dla dziecka jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju.

NASZ ZESPÓŁ

Tomasz Polkowski

Prezes Zarządu Fundacji

Od 1992 do 2014 roku był Przewodniczącym Towarzystwa Nasz Dom. Działacz społeczny, metodyk i trener. Uczestniczył w wielu działaniach na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i za granicą – w Gruzji, Ukrainie, Słowacji, Litwie i innych krajach. Autor lub współautor wielu koncepcji organizacyjnych i metodycznych, w tym przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych, rozwiązań ustawodawczych i systemowych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Organizator wielu kampanii społecznych. Pomysłodawca takich akcji, jak „Pocztówka do Św. Mikołaja” czy „Góra Grosza”. Organizator wielu ogólnopolskich konferencji i szkoleń. Twórca "Metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną", którą posługują się małe domy dla dzieci w Polsce i innych krajach. Autor polskiej adaptacji Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępca / Adopcja" oraz wielu materiałów metodycznych i szkoleniowych. Kawaler Orderu Uśmiechu oraz Złotego Krzyża Zasługi. Zawodowo pasjonuje się nauką o więzi i indywidualną analizą przypadków. Prywatnie uwielbia koty, podróże, muzykę, filmy science-fiction. Żonaty: Żona Agnieszka również pracuje w Fundacji. Ma troje dorosłych dzieci

Marlena Turlewicz

Członek Zarządu Fundacji

Pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej, pedagog resocjalizacyjny, polityk społeczny, wykładowca, trener. Od kilkunastu lat związana z pomocą społeczną – jako specjalista pracy socjalnej zajmowała się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu wśród grup wysokiego ryzyka. Jest autorką i współautorką programów pomocowych realizowanych z powodzeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Uczestniczyła w tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Puławy. Współtworzyła Programy Aktywności Lokalnej. Współpracowała z wydawnictwem Verlag Dashofer pisząc artykuły z zakresu mediacji, pracy socjalnej i wolontariatu w miesięczniku „Pracownik Socjalny”. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz zajęcia ze studentami studiów podyplomowych i kursów mediacyjnych na temat zasad postępowania mediacyjnego. Obecnie jako koordynator programów i projektów z zakresu pomocy i integracji społecznej wspomaga proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób, które wymagają takiego wsparcia. Uwielbia czytać książki - biografie i fantastykę. W wolnych chwilach lubi zajmować się działką i „bujać się na hamaku”.

Bartłomiej Kowalik

Członek Zarządu Fundacji

Socjolog, pedagog, specjalista w zakresie pracy socjalnej, trener szkoleniowy „Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną”, konsultant metodyczny w małych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wieloletni praktyk. Był lubianym przez dzieci wychowawcą, solidnym liderem domu dla dzieci, wnikliwym i pomocnym konsultantem metodycznym wspierającym innych wychowawców i liderów domów dla dzieci. Znajomi mówią o nim, że można na nim polegać. Prywatnie interesuje się kulturą śródziemnomorską. Kiedy tylko znajdzie czas i środki uprawia wspinaczkę wysokogórską i narciarstwo alpejskie. Czyta książki, lubi chodzić do kina. Marzy o rocznej podróży po  Ameryki Łacińskiej.