ul. Narbutta 4 m 12 ,02-564, Warszawa, Polska
+48 536 555 608
kontakt@fdir.org.pl

Szkolenie

Fundacja Dziecko i Rodzina

Szkoła Asystentów Rodziny On-Line

Pierwsza w Polsce Szkoła Asystentów Rodziny on-line.
Kompleksowa oferta szkoleniowa, przygotowująca w praktyczny i kompleksowy sposób do zawodu asystenta rodziny.
W szkoleniu brać mogą osoby, które posiadają:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi  lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż  pracy z dziećmi lub rodziną lub,
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
oraz osoba, która:
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W szkoleniu mogą brać udział już pracujący asystenci rodziny traktujący to szkolenie, jako uzupełnienie wymaganego wykształcenia lub jako wzmocnienie  własnych kompetencji.              

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych specjalistów współpracujących z Fundacją Dziecko i Rodzina.

 • Trenerzy szkolenia prowadzą zajęcia w sposób maksymalnie aktywny i praktyczny dla uczestników. Prowadzący wyznają zasadę, że kurs powinien praktycznie przygotować do zawodu. Stąd wiele analiz przypadków, przykładów wziętych z życia oraz praca nad własnymi kompetencjami.

 • Szkołę ukończysz w około 2.5 miesiąca.

 • Zajęcia od 9 maja 2021 we wtorki i piątki po południu (16:00 – 19.15) – po 4 godziny lekcyjne, soboty – 8 godzin lekcyjnych (10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15) i niedziele po południu (16.00 – 19.15) – 4 godziny lekcyjne

 • Szkolenie składa się z 16 modułów. Każdy moduł zakończony jest zaliczeniem pisemnym lub ustnym. Szkolenie kończy się egzaminem polegającym na indywidualnej rozmowie on-line.

 • Szkolenie obejmuje zakres programowy zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2011.

 • Szkolenie obejmuje 200 godzin lekcyjnych on-line. 188 godzin jest rozpisanych w zajęciach on-line. 12 godzin pozostawione jest dla indywidualnych konsultacji (głównie w celu ćwiczenia rozmów z klientem). 

 • UWAGA: Niektóre zajęcia moga zostać zlecone uczestnikom jako praca samodzielna. 
 • Testy i inne formy zaliczeń będą składały się z najważniejszych wiadomości z kursu, a uczestnicy będą do nich przygotowywani.

 • Szkolenie odbywać się będzie w programie Zoom, który każdy uczestnik powinien zainstalować w wersji bezpłatnej. Do szkolenia potrzebny jest laptop z wbudowaną lub zewnętrzną kamerą oraz mikrofonem.

 • Uczestnicy są zobowiązani we własnym zakresie załatwić i wykonać 30 godzin praktyk w instytucji prowadzącej pracę z rodziną. Jest to warunek ukończenia szkolenia. Praktyki mogą być przeprowadzone pod koniec kursu.

 • Uczestnicy kursu, którzy w pełni opłacili koszt kursu, uczestniczyli bezpośrednio w 80 procentach zajęć, zaliczyli wszystkie moduły szkolenia oraz zdali egzamin i zaliczyli 30 godzin praktyk – otrzymują certyfikat na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr3/2017/Ar.

Jaki jest koszt szkolenia?

Koszt szkolenia wynosi 1590 złotych brutto za całość szkolenia (7,95 zł. za godzinę szkolenia), wraz z materiałami oraz dodatkowymi konsultacjami indywidualnymi i certyfikatem.
Koszt szkolenia musi być opłacony przed pierwszym modułem szkolenia, czyli do 8 maja,  PO POTWIERDZENIU PRZYJĘCIA NA KURS PRZEZ FUNDACJĘ. 

Czy możliwy jest zwrot płaconych pieniędzy przy rezygnacji z kursu?
Tylko po pierwszym module szkolenia w wypadku rezygnacji UCZESTNIKA zwracamy 80 procent. Po drugim module zwrot środków jest niemożliwy.

Jak zapisać się na szkolenie:

 • Wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz podpisać oświadczenie RODO i Regulamin Szkolenia.

 • Wpłacić 1590 zł. na konto Fundacji Dziecko i Rodzina: 54 1020 1026 0000 1102 0258 1759 – po informacji od Fundacji potwierdzającej możłiwośc wpłaty

W razie pytań, prosimy o kontakt z Kierownikiem Szkolenia – Tomaszem Polkowskim 536555608 lub mailowo: fdir@wp.pl lub przez formularz kontaktowy na stronie www Fundacji.
Moduły szkolenia:

Znaczenie więzi w rozwoju człowieka. Jak tworzy się wieź. Praca z dzieckiem i członkami rodziny przejawiającymi pozabezpieczne wzorce więzi i zaburzenia więzi. Praca nad wzmacnianiem zdolności do więzi. Autorefleksja w zakresie znaczenia więzi uczestników programu. Sposób pracy: Zajęcia i prezentacje on-line oraz zaliczenie pisemne tematu (test).

Terminy:

7 maja (piątek)                         16.00 – 19.15

8 maja (sobota)                       10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15

9 maja (niedziela)                    16.00 – 19.15

(Razem 16 godzin on-line)

Prowadzenie: Tomasz Polkowski

Moduł wymaga przeczytania materiałów i zrobienia samodzielnie ćwiczeń – czas potrzebny około 4 godziny. Zaliczenie: Test pisemny.

Tworzenie i realizacja planu pracy z rodziną (metodyka pracy asystenta rodziny).

Metody analizy sytuacji w rodzinie przy pomocy narzędzi takich, jak genogram, ekomapa, plan pracy z rodziną wraz z celem głównym (długoterminowym), celami szczegółowymi (krótkoterminowymi) wraz z działaniami i sposobem ewaluacji działań. Analizy przypadków.

Terminy:

11 maja (wtorek)                      16.00 – 19.15

14 maja (piątek)                       16.00 – 19.15

15 maja (sobota)                     16.00 – 19.15

16 maja  (niedziela)                 16.00 – 19.15

18 maja (wtorek)                       16.00 – 19.15

(razem 24 godziny on-line)

Prowadzenie: Tomasz Polkowski/Agnieszka Polkowska

Zaliczenie wymaga przygotowanie analizy przypadku. Czas potrzebny w domu do wykonania – około 6 godzin.

Praca z rodziną z problemem alkoholowym. Metody pracy interwencyjnej i systemowej. Przepisy odnoszące się do pracy z rodziną  z problemem alkoholowym.

Terminy:

21 maja (piątek)    16.00 – 19.15

25 maja (wtorek)             16.00 – 19.15

28 maja  (piątek)           16.00-19.15

Razem 12 godzin on-line.

Prowadzenie: Andrzej Turlewicz.

Zaliczenie: Test pisemny.

Interwencja kryzysowa w rodzinie.

Terminy:

22 maja (sobota)     10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15

23 maja (niedziela)  16.00 – 19.15

Razem: 12 godzin on-line.

Prowadzenie: Andrzej Turlewicz.

Zaliczenie: Test pisemny.

Pielęgnacja dzieci 

29 maja (sobota)             10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15

Zaliczenie modułu: Test

Razem: 8 godzin on-line

Niepełnosprawność w rodzinie.

Terminy:

5 czerwca (sobota)              10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15

Zaliczenie modułu: Test

Razem: 8 godzin on-line

Prowadzenie: Marta Mazur

 

Edukacja zdrowotna oraz podstawy seksuologii.

25 maja (piątek)        16.00 – 19.15

30 maja (niedziela)            16.00 – 19.15

Zaliczenie modułu: Test

Razem: 8 godzin on-line

Prowadzenie: Nazwisko prowadzącego zostanie podane później.

Ekonomia gospodarstwa domowego.

Termin:

28 maja  (piątek)              16.00 – 19.15

Razem 4 godziny on-line

Prowadzenie: Karolina Jarosławska i Agnieszka Polkowska

Efektywna komunikacja oparta na podejściu skupionym na rozwiązaniach oraz elementach dialogu motywującego. Jak budzić nadzieję i optymizm? Jak sprawić, aby plany były budowane przez samą rodzinę?

1 czerwca (wtorek)        16:00 – 19.15 

4 czerwca (piątek)        16:00 – 19.15

Konsultacje indywidualne: 12 godzin

Razem: 20 godzin on-line.

Prowadzenie: Tomasz Polkowski

Zaliczenie: Rozmowa z użyciem narzędzi podejścia skupionego na rozwiązaniach (razem z modułem dziesiątym)

Podejście skupione na rozwiązaniach w pracy z rodziną. Narzędzia komunikacyjne oraz metody budowania i realizacji planów.

6 czerwca  (niedziela)    16.00 – 19.15

8 czerwca (wtorek)         16.00 – 19.15

12 czerwca (sobota)       10.00 – 13.15 – 16.00 – 19.15

Razem: 16 godzin on-line.  

Zaliczenie: Rozmowa w podejściu skupionym na rozwiązaniach.

Praca z dziećmi i dorosłymi przejawiającymi zaburzenia więzi i zaburzenia emocjonalne.

Terminy:

11czerwca  (piątek) 16.00 – 19.15

13 czerwca (niedziela) 16.00-19.15

22 czerwca (wtorek) 16.00-19.15 

Prowadzenie: Tomasz Polkowski

Razem 12 godzin online. Zaliczenie modułu: Test.

Ujęcie systemowe w pomocy rodzinie. Współpraca asystenta rodziny z innymi specjalistami, w tym pracownikami pieczy zastępczej i sądu rodzinnego. Pomoc w funkcjonowaniu rodziny w środowisku lokalnym.

Praca systemowa z rodziną. Praktyczne zastosowanie standardów i procedur współpracy asystentów rodziny z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, kuratorami sądowymi, szkołą, rodzinami zastępczymi itd.  Plany pracy z rodziną w ujęciu zespołowym.

22 czerwca (wtorek)      16.00 – 19.15

25 czerwca (piątek)       16.00 – 19.15

26 czerwca (sobota)          10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15

27 czerwca (niedziela) 16:00 -19.15

29 czerwca (wtorek)   16:00 – 19.15

Razem: 24 godziny on-line

Prowadzenie: Bartłomiej Kowalik

Zaliczenie: Test pisemny.

Mediacje w rodzinie.

Podstawy mediacji. Metody prowadzenia działań mediacyjnych. Techniki mediacyjne.  Rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji.

Terminy:

2 lipca (piątek)            16.00 – 19.15

6 lipca (wtorek)         16.00 – 19.15

9 lipca (piątek)       16.00 – 19.15

Razem: 12 godzin zajęć on-line

Prowadzenie: Marlena Turlewicz

Prawo rodzinne, etyka pracy asystenta rodziny, wypalenie zawodowe.

Terminy:

4 lipca (niedziela) 16.00 – 19.15

Razem: 4 godziny zajęć on-line

Prowadzenie: Marlena Turlewicz

Pozytywna dyscyplina 

Terminy:

19 czerwca (sobota)          10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15

Razem: 8 godzin.

 

Analiza własnych kompetencji i egzamin.

Terminy:

10 lipca (sobota)    10.00 – 13.15 i 16.00 – 19.15

11 lipca (niedziela)  16.00 – 19.15

Razem: 12 godzin.

Prowadzenie: Zespół.     

Zawartość przełącznika

Kto może być asystentem rodziny?

Zgodnie z par. 12 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 (z późniejszymi zmianami) asystentem może być osoba, która posiada:
a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
c) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
2) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 

3) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

REGULAMIN SZKOLENIA „SZKOŁA ASYSTENTÓW RODZINY” ON-LINE ORGANIZOWANEGO PRZEZ  FUNDACJĘ DZIECKO I RODZINA w Warszawie

 

§ 1.

1. Regulamin szkolenia zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok szkolenia oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników szkolenia.

2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Uczestników na szkolenia organizowane przez Fundację Dziecko i Rodzina w ramach szkolenia.

§ 2.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie.

 

§ 3.

Szkolenia prowadzone są w formie on-line w ramach godzin pracy grupowej oraz konsultacji indywidualnych on-line określonych przez harmonogram szkolenia.

 

§ 4.

Fundacja Dziecko i Rodzina zobowiązana jest do zapewnienia:

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;

2) programu obsługującego szkolenie on-line;

3) wysokiej jakości i praktycznej przydatności szkolenia;

3) obsługi administracyjno – technicznej szkolenia.

 

§ 5.

1. Szkolenia prowadzone jest według autorskich programów kadry wykładowców Fundacji Dziecko i Rodzina zgodnie z wymogami programowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2011.

3. Szkolenie obejmuje minimum 200 godzin lekcyjnych zajęć grupowych on-line oraz konsultacji indywidualnych.

4. Szkolenie podzielone jest na moduły, których treść jest zaliczana przez uczestników w formie testu lub rozmowy indywidualnej.

5. Każdy z uczestników powinien zaliczyć 30 godzinne praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej lub innej instytucji pracującej z dziećmi i rodzinami.

6. Obowiązek załatwienia i odbycia praktyki leży po stronie uczestnika.

7. Fundacja na prośbę uczestnika może wydać prośbę do odpowiedniej instytucji o pomoc w zapewnieniu praktyki uczestnikowi szkolenia.

8. Za środki techniczne uczestnika niezbędne do przeprowadzenia szkolenia on-line odpowiada uczestnik.

 

§ 6.

1. Udział uczestników w szkoleniu jest odpłatny. Wysokość opłaty za szkolenie ustala Fundacja Dziecko i Rodzina.

2. Nie wniesienie opłaty w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników szkolenia.

3. Zwrot wpłaconych środków za szkolenie jest możliwy na prośbę uczestnika tylko do pięciu dni po dacie zakończenia pierwszego modułu szkolenia. Zwrot ten zrealizowany będzie w wysokości 80 procent ogólnego kosztu szkolenia.

 

§ 7.

1. O zakwalifikowaniu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie.

2. Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest pocztą elektroniczną.

3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za szkolenie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Opłata za szkolenie pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty może spowodować skreślenie z listy uczestników szkolenia.

 

§ 8.

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, który wydawany jest po zakończeniu szkolenia przez Fundację Dziecko i Rodzina.

2. Formą zaliczenia szkolenia jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych on-line, zaliczenie materiału z każdego modułu szkolenia, dostarczenie zaświadczenia o odbyciu 30 godzin praktyki i zdany egzamin końcowy.  Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje „Certyfikat ukończenia szkolenia”.

3. Certyfikat ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina.

 

§ 9.

Uczestnik szkolenia zostaje skreślony z listy uczestników

w przypadku:

1) rezygnacji ze szkolenia;

2) niewniesienia opłaty za szkolenie w terminie;

3) nieprzestrzegania Regulaminu.

 

§ 10.

1. Szkolenie odbywa się, gdy zarejestrowanych jest minimum 10 uczestników.

 

§ 11.

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do otrzymania faktury za szkolenia.

2. Uczestnik szkolenia może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot.

Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub wskazać płatnika w karcie zgłoszeniowej.

3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek Fundacji.

4. Faktury wymienione w ust. 3 wydawane są do 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub na prośbę Słuchacza przesyłane pocztą na wskazany adres.

 

§ 12.

1. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika szkolenia, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Fundacji Dziecko i Rodzina w Warszawie, na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej oraz na umieszczanie wizerunku na stronie internetowej Fundacji oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez Fundację Dziecko i Rodzina.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika szkolenia w zakresie promocyjno – informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Uczestnika szkolenia dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności Fundacji Dziecko i Rodzina oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Fundację.

3. Uczestnik szkolenia ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

4. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

 

§ 14.

 

Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.

 

§ 15.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Fundacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

 

Zarząd Fundacji Dziecko i Rodzina

REGULAMIN SZKOLENIA „SZKOŁA ASYSTENTÓW RODZINY” ON-LINE ORGANIZOWANEGO PRZEZ  FUNDACJĘ DZIECKO I RODZINA w Warszawie

§ 1.

1. Regulamin szkolenia zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok szkolenia oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników szkolenia.

2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji Uczestników na szkolenia organizowane przez Fundację Dziecko i Rodzina w ramach szkolenia.

§ 2.

Uczestnikiem szkolenia może zostać osoba, która posiada wykształcenie minimum średnie.

§ 3.

Szkolenia prowadzone są w formie on-line w ramach godzin pracy grupowej oraz konsultacji indywidualnych on-line określonych przez harmonogram szkolenia.

§ 4.

Fundacja Dziecko i Rodzina zobowiązana jest do zapewnienia:

1) kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;

2) programu obsługującego szkolenie on-line;

3) wysokiej jakości i praktycznej przydatności szkolenia;

3) obsługi administracyjno – technicznej szkolenia.

§ 5.

1. Szkolenia prowadzone jest według autorskich programów kadry wykładowców Fundacji Dziecko i Rodzina zgodnie z wymogami programowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 5 grudnia 2011.

3. Szkolenie obejmuje minimum 200 godzin lekcyjnych zajęć grupowych on-line oraz konsultacji indywidualnych.

4. Szkolenie podzielone jest na moduły, których treść jest zaliczana przez uczestników w formie testu lub rozmowy indywidualnej.

5. Każdy z uczestników powinien zaliczyć 30 godzinne praktyki zawodowe w ośrodku pomocy społecznej lub innej instytucji pracującej z dziećmi i rodzinami.

6. Obowiązek załatwienia i odbycia praktyki leży po stronie uczestnika.

7. Fundacja na prośbę uczestnika może wydać prośbę do odpowiedniej instytucji o pomoc w zapewnieniu praktyki uczestnikowi szkolenia.

8. Za środki techniczne uczestnika niezbędne do przeprowadzenia szkolenia on-line odpowiada uczestnik.

§ 6.

1. Udział uczestników w szkoleniu jest odpłatny. Wysokość opłaty za szkolenie ustala Fundacja Dziecko i Rodzina.

2. Nie wniesienie opłaty w wymaganym terminie skutkuje wykreśleniem z listy uczestników szkolenia.

3. Zwrot wpłaconych środków za szkolenie jest możliwy na prośbę uczestnika tylko do pięciu dni po dacie zakończenia pierwszego modułu szkolenia. Zwrot ten zrealizowany będzie w wysokości 80 procent ogólnego kosztu szkolenia.

§ 7.

1. O zakwalifikowaniu na szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń oraz terminowe uiszczenie opłaty za szkolenie.

2. Zgłoszenie na szkolenie przyjmowane jest pocztą elektroniczną.

3. Uczestnik szkolenia jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za szkolenie najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem szkolenia.

4. Opłata za szkolenie pobierana jest z góry. Niedotrzymanie terminu wpłaty może spowodować skreślenie z listy uczestników szkolenia.

§ 8.

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, który wydawany jest po zakończeniu szkolenia przez Fundację Dziecko i Rodzina.

2. Formą zaliczenia szkolenia jest przynajmniej 80% obecności na zajęciach szkoleniowych on-line, zaliczenie materiału z każdego modułu szkolenia, dostarczenie zaświadczenia o odbyciu 30 godzin praktyki i zdany egzamin końcowy.  Po zdaniu egzaminu słuchacz otrzymuje „Certyfikat ukończenia szkolenia”.

3. Certyfikat ukończenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1, podpisuje Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina.

§ 9.

Uczestnik szkolenia zostaje skreślony z listy uczestników

w przypadku:

1) rezygnacji ze szkolenia;

2) niewniesienia opłaty za szkolenie w terminie;

3) nieprzestrzegania Regulaminu.

§ 10.

1. Szkolenie odbywa się, gdy zarejestrowanych jest minimum 10 uczestników.

§ 11.

1. Uczestnik szkolenia ma prawo do otrzymania faktury za szkolenia.

2. Uczestnik szkolenia może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot.

Wówczas należy wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury nie później niż 15 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub wskazać płatnika w karcie zgłoszeniowej.

3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek Fundacji.

4. Faktury wymienione w ust. 3 wydawane są do 7 dni od rozpoczęcia szkolenia lub na prośbę Słuchacza przesyłane pocztą na wskazany adres.

§ 12.

1. Wypełniając Formularz Zgłoszeniowy Uczestnika szkolenia, Słuchacz wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie Fundacji Dziecko i Rodzina w Warszawie, na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi edukacyjnej oraz na umieszczanie wizerunku na stronie internetowej Fundacji oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Fundację. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wykonanie usługi przez Fundację Dziecko i Rodzina.

2. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika szkolenia w zakresie promocyjno – informacyjnym jest możliwe jedynie w przypadku wyrażenia przez Uczestnika szkolenia dodatkowej zgody na otrzymywanie informacji o aktualnej działalności Fundacji Dziecko i Rodzina oraz o wydarzeniach edukacyjnych, kulturalnych, popularno-naukowych, organizowanych przez Fundację.

3. Uczestnik szkolenia ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

4. Uczestnik szkolenia ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

§ 14.

Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej.

§ 15.

Regulamin zatwierdzony przez Zarząd Fundacji wchodzi w życie z dniem 1 września 2017r.

 

Zarząd Fundacji Dziecko i Rodzina